Zapisnik sa redovne godišnje skupštine BK “Metalac” održane 04.06.2023

Skupština je kasnila sa početkom i započela je sa radom u 12.30h na početku sednice u radno predsedništvo su izabrani Čedomir Jevtić, Bojan Milošević i Dragan Ilić. Predložen je sledeći dnevni red:

Zvanična dokumenta možete preuzeti na stranici Dokumenta.