Dokumenta

Privez pristupnica


Pristupnica član


Statut kluba BKM 2023


Zapisnik Skupštine kluba 04.06.2023


Poslovnik skupštine BKM konačni 2023


Obaveštenje o redovnoj skupštini kluba 04.06.2023


Dnevni red skupštine kluba 04.06.2023


Pravilnik disciplinski overen


Poslovnik UO BKM overen


Vanredna skupština kluba