Дневни ред Скупштине клуба

ДНЕВНИ РЕД Скупштине клуба Избор радног дела скупштине Радно председништво Верификациона комисија Извештај верификационе комисије. Извештај о раду за претходни период Финансисјки извештај за 2021. Годину Извештај надзорног одбора Избор председника Управног одбора Избор чланова Управног одбора и комисија Такмичарска комисија Дисциплинска комисија Комисија за правна питања Избор надзорног одбора Извештај о попису имовине БК …

Дневни ред Скупштине клуба Read More »