BK Metalac Smederevo

ДНЕВНИ РЕД

Скупштине клуба

  1. Избор радног дела скупштине
  • Радно председништво
  • Верификациона комисија
  1. Извештај верификационе комисије.
  2. Извештај о раду за претходни период
  3. Финансисјки извештај за 2021. Годину
  4. Извештај надзорног одбора
  5. Избор председника Управног одбора
  6. Избор чланова Управног одбора и комисија
  • Такмичарска комисија
  • Дисциплинска комисија
  • Комисија за правна питања
  1. Избор надзорног одбора
  2. Извештај о попису имовине БК „Металац“
  3. Разно
  • Избор Почасних чланова клуба
Напомена: Скупштина ће бити одржана, према претходном договору, у недељу 27. Марта. 2022. године у 10:00 часова, у просторијама Регионалног центра за стручно усавршавање.
                       Председник скупштине клуба
                        Петар Петровић
Scroll to Top