BK Metalac Smederevo

ОБАВЕШТЕЊЕ

o ванредној изборној скупштини клуба

На основу члана 30 БК „Металац“ и члана 34 Статута ЈСС-а, као и и члана 34 Закона о спорту  заказујем

ВАНРЕДНУ ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ БК „МЕТАЛАЦ“

 • Скупштина се заказује због неактивности управног одбора и истека мандата органима клуба;
 • Право гласа на ванредној скупштини имају сви присутни чланови клуба који су испунили чланске обавезе за 2021. Годину;
 • Предлоге за председника Управног одбора (уједно и председника клуба) треба доставити до 16.03.2022. године са потписаном подршком најмање 5 (пет) сталних чланова клуба;
 • Предложени кандидати за председника треба да приложе План рада за наредни период и краћу спортску биографију;
 • Извршити попис целокупне покретне и непокретне имовине БК „Металац“најкасније до 20.03.2022. године.
 • Чланови пописне комисије:
  • Драган Вукашиновић, председник,
  • Бојан Милошевић, члан,
  • Ђорђе Познић, члан,
  • Предраг Димитријевић, члан,
  • Чедомир Јевтић, одговорно лице;
 1. Дневни ред за ванредну изборну Скупштину биће објављен најкасније до 20.03.3022. године;
 2. Сви редовни чланови клуба могу предложити допуну Дневног реда до 27.03.3022. године;
 3. Планирано је да се ванредна изборна Скупштина одржи 27.03.2022. године у 10:00 у Центру за образовање;
 4. Сва обавештења о одржавању ванредне изборне Скупштине биће објављена на званичном сајту клуба https://bkmetalac.rs
У Смедереву                                      Председник скупштине клуба
07.03.2022. године                                     Петар Петровић
Scroll to Top